ข่าว กิจกรรม

เมื่อวันที่ 10   สิงหาคม พ.ศ. 2565 บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด์) และ บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกับประชาชน หมู่ที่ 10 บ้านสมโภชน์กรุง 200 ปี ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติส....