ข่าว กิจกรรม

รางวัลสถานประกอบกิจการบนบกยอดเยี่ยม

วันที่ : 14 กันยายน 2559
รางวัลสถานประกอบกิจการบนบกยอดเยี่ยม

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมที่มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมดีเด่น(SHE Award) ประจำปี 2559 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 ของโครงการ SHE Award 

     สำหรับ SHE Award ในปีนี้ มีสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 11 สถานประกอบการ โดยมีทั้งสถานประกอบการบนบก(Onshore) และในทะเล(Offshore) เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ส่วนรางวัลได้มีการแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ดี(Good) ดีเด่น(Outstanding) และยอดเยี่ยม(Excellence)

     ซึ่งในครั้งนี้บริษัท ECO Orient Resources (Thailand) Ltd.ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการบนบกที่มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยในครั้งนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลแก่บริษัทที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้