ข่าว กิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมที่มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมดีเด่น(SHE Award) ปร....