ข่าว กิจกรรม

         เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ณ. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมที่มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมดีเด่น(SHE....