ข่าว กิจกรรม

รางวัลสถานประกอบกิจการบนบกยอดเยี่ยม

วันที่ : 25 กันยายน 2558
รางวัลสถานประกอบกิจการบนบกยอดเยี่ยม

   

     เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ณ. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมที่มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมดีเด่น(SHE Award) ประจำปี 2558 ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีแรกในการจัดตั้งโครงการ SHE Award ขึ้น

     สำหรับปีแรกของโครงการ มีสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 11 สถานประกอบการ โดยมีทั้งสถานประกอบการบนบก(Onshore) และในทะเล(Offshore) เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ส่วนรางวัลได้มีการแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ดี(Good) ดีเด่น(Outstanding) และยอดเยี่ยม(Excellence)

     ซึ่งในครั้งนี้บริษัท ECO Orient Resources (Thailand) Ltd.ได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการบนบกที่มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม  โดยท่านอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ คุณพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลแก่บริษัทที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้